Image
Image
Facebook Instagram Youtube
Image
Dizajn , proizvodnja i distribucija proizvoda i boja za građevinarstvo , drvnu i metalnu strukturu , garantovano zadovoljavajućeg estetskog efekta, sa puno pažnje za dobrobit čoveka i poštovanje životne sredine.
*Mi dizajniramo
*Mi realizujemo
*Mi distribuiramo
Kompanija Strast , profesionalizam i kvalitet su vrednost puta CAP Arreghini razvoja. Priča koja ima svoje korene još od 1950. godine , kada je osnivač Adolfo Arreghini , slikar i stručni restaurator , koji se obučavao u Veneciji ,počeo da proizvodi boje nepohodne za svoju profesiju.
Tokom godina kompanija se razvijala i prilagođavala potrebama tržišta, zadovoljavajući i čak predviđajući potrebe tržišta. Postaju deoničarsko društvo 1988. godine. CAP Arreghini je u mogućnosti da interpretira transformacije kompanije kombinovanjemtehnološke evolucije sa tradicijom ,pouzdanošću i odgovornošću preduzeća.
Danas je CAP Arreghini DOO zahvaljujući svom šezdesetogodišnjem iskustvu i naprednom predviđanju i umeću ,efikasna i usmerena kompanija, koja posvećuje veliku pažnju tehnološkim inovacijama, istraživanju i razvoju rešenja , koja nude visoke performanse, odličan prinos i maksimalnu sigurnost i posebnu pažnju po pitanju životne sredine.
Sva proizvodnja je 100% proizvedena u Italiji , vrednost koja izražava veliku posvećenost čitavom proizvodnom ciklusu i njegovom složenošću.
Lider u distributivnoj prodajnoj mreži na nacionalnoj sceni, CAP Arreghini doo je jedina kompanija koja nudi niz proizvoda tako komplikovanih i raznovrsnih, namenjenih najrazličitijim aplikacijama, potvrđujući profesionalnos i pouzdanost.
Distributivni sistem CAP Arreghini je čvrsta referenca koja osigurava brzu isporuku i efikasnost proizvoda i usluga kako za nacionalno tako i za inostrano tržište.
Pažnja ka dinamici potrošnje i evolucije tržišta nastavlja da osigurava CAP Arreghini odličan nivo konkurentnosti.
Prodajna mreža rasprostranjena je u celom svetu , u Srbiji startuje u Januaru 2019.